Quỹ hỗ trợ cựu sinh Australia (AAGF)

Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia (AAGF) hỗ trợ tài chính để các cựu sinh viên thực hiện các dự án nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng chuyên môn đã tích lũy được ở Australia, góp phần thay đổi vào các tổ chức và cộng đồng tại Việt Nam, đồng thời tăng cường mối liên kết giữa Australia và Việt Nam.

Trong giai đoạn 2017 đến 2022, AAGF đã tài trợ hơn 2,2 triệu AUD cho 460 cựu sinh viên để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị và tăng trưởng kinh tế, cơ sở hạ tầng, vệ sinh, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp, ổn định khu vực, hòa nhập người khuyết tật, biến đổi khí hậu và sức khỏe.

Các khoản tài trợ được trao mỗi năm một lần. Thời hạn tối đa cho một dự án là 12 tháng và khoản tài trợ tối đa phụ thuộc vào số lượng cựu sinh viên lãnh đạo dự án.

Số cựu sinh là trưởng dự ánKhoản tài trợ tối đa
Một hoặc hai cựu sinh165,000,000 VND
Ba cựu sinh245,000,000 VND
Bốn cựu sinh hoặc hơn325,000,000 VND