Tài liệu kèm theo

Ứng viên là người Việt Nam phải cung cấp các tài liệu kèm theo sau đây. Tất cả các tài liệu kèm theo được tải lên OASIS cần có dung lượng dưới 2MB. Nếu tài liệu kèm theo có nhiều trang và và có dung lượng tệp lớn hơn quy định, ứng viên có thể tách tài liệu ra làm nhiều tệp, và ghi rõ số thứ tự, ví dụ “part 1 of 2”, “part 2 of 2”

STTLoại giấy tờ kèm theoGợi ý cách đặt tên file"Document Type"
(chọn khi tải lên OASIS)
1Bản sao công chứng bằng cấp chính quy
01-Applicant's Full Name-Degree-V
Degree Certificate
(Nếu có nhiều bằng cấp, ghi rõ bằng Degree 1,2...)
2Bản dịch công chứng bằng cấp chính quy (nếu bản gốc không phải bằng tiếng Anh)02-Applicant's Full Name-Degree-E
Degree Certificate
3Bản sao công chứng bảng điểm chính quy03-Applicant's Full Name-Transcript-V
Transcript
4Bản dịch công chứng bảng điểm chính quy (nếu bản gốc không phải bằng tiếng Anh)04-Applicant's Full Name-Transcript-E
Academic transcript
5Bản sao công chứng giấy tờ chứng minh quốc tịch (hộ chiếu/CMND/Căn cước công dân)05-Applicant's Full Name-Citizenship
Proof of citizenship
6Bản sao công chứng giấy khai sinh06-Applicant's Full Name-Birth Certificate-V
Proof of citizenship
7Bản dịch công chứng giấy khai sinh07-Applicant's Full Name-Birth Certificate-E
Proof of citizenship
8Bản sao công chứng hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng chính thức với ứng viên là công chức nhà nước để chứng minh kinh nghiệm làm việc08-Applicant's Full Name-Work Contract
Other document

9Lý lịch tự thuật (dán ảnh hộ chiếu 4x6, đóng dấu giáp lai và cơ quan hiện tại ký và đóng dấu xác nhận)09-Applicant's Full Name-CV
Curriculum Vitae template

10Thư giới thiệu của cơ quan (đóng dấu của cơ quan hiện tại)10-Applicant's Full Name-Employer Reference
Employer Reference Letter template

11Thư giới thiệu học thuật:

Một thư giới thiệu học thuật đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ tín chỉ.

Hai thư giới thiệu học thuật đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu
11-Applicant's Full Name-Academic ReferenceAcademic Referee Report template
12Danh mục các bài báo (đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu)12-Applicant's Full Name-Publications
Other document
13IELTS hoặc TOEFL iBT/PTE Academic (ngày thi từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 trở đi đối với tất cả ứng viên trừ ứng viên thuộc cơ quan chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện và ứng viên có hoàn cảnh khó khăn)13-Applicant's Full Name-English
Proof of English Language Proficiency

14Tóm tắt đề cương nghiên cứu (đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu)14-Applicant's Full Name-Research Proposal
Other document (no template available)

15Bằng chứng đã liên lạc với giáo sư hướng dẫn (đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu)15-Applicant's Full Name-Supervisor
Other document
16Chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận thành tích/giải thưởng quốc gia, quốc tế hoặc ở bậc đại học (nếu có)16-Applicant's Full Name-Awards
Other document
17Bằng chứng về khuyết tật (đối với ứng viên là người khuyết tật)17-Applicant's Full Name-Disability
Other document
18Bằng chứng về hoàn cảnh khó khăn (đối với ứng viên đến từ những vùng nông thôn khó khăn theo quy định), nếu thông tin này chưa được thể hiện trong những tài liệu đã nộp khác18-Applicant's Full Name-Disadvantaged
Other document
STTLoại giấy tờ kèm theoGợi ý cách đặt tên file"Document Type"
(chọn khi tải lên OASIS)
1Bản sao công chứng bằng cấp chính quy
01-Applicant's Full Name-Degree-V
Degree Certificate
(Nếu có nhiều bằng cấp, ghi rõ bằng Degree 1,2...)
2Bản dịch công chứng bằng cấp chính quy (nếu bản gốc không phải bằng tiếng Anh)02-Applicant's Full Name-Degree-E
Degree Certificate
3Bản sao công chứng bảng điểm chính quy03-Applicant's Full Name-Transcript-V
Transcript
4Bản dịch công chứng bảng điểm chính quy (nếu bản gốc không phải bằng tiếng Anh)04-Applicant's Full Name-Transcript-E
Academic transcript
5Bản sao công chứng giấy tờ chứng minh quốc tịch (hộ chiếu/CMND/Căn cước công dân)05-Applicant's Full Name-Citizenship
Proof of citizenship
6Bản sao công chứng giấy khai sinh06-Applicant's Full Name-Birth Certificate-V
Proof of citizenship
7Bản dịch công chứng giấy khai sinh07-Applicant's Full Name-Birth Certificate-E
Proof of citizenship
8Bản sao công chứng hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng chính thức với ứng viên là công chức nhà nước để chứng minh kinh nghiệm làm việc08-Applicant's Full Name-Work Contract
Other document

9Lý lịch tự thuật (dán ảnh hộ chiếu 4x6, đóng dấu giáp lai và cơ quan hiện tại ký và đóng dấu xác nhận)09-Applicant's Full Name-CV
Curriculum Vitae template

10Thư giới thiệu của cơ quan (đóng dấu của cơ quan hiện tại)10-Applicant's Full Name-Employer Reference
Employer Reference Letter template

11Thư giới thiệu học thuật:

Một thư giới thiệu học thuật đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ tín chỉ.

Hai thư giới thiệu học thuật đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu
11-Applicant's Full Name-Academic ReferenceAcademic Referee Report template
12Danh mục các bài báo (đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu)12-Applicant's Full Name-Publications
Other document
13IELTS hoặc TOEFL iBT/PTE Academic (ngày thi từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 trở đi đối với tất cả ứng viên trừ ứng viên thuộc cơ quan chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện và ứng viên có hoàn cảnh khó khăn)13-Applicant's Full Name-English
Proof of English Language Proficiency

14Tóm tắt đề cương nghiên cứu (đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu)14-Applicant's Full Name-Research Proposal
Other document (no template available)

15Bằng chứng đã liên lạc với giáo sư hướng dẫn (đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu)15-Applicant's Full Name-Supervisor
Other document
16Chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận thành tích/giải thưởng quốc gia, quốc tế hoặc ở bậc đại học (nếu có)16-Applicant's Full Name-Awards
Other document
17Bằng chứng về khuyết tật (đối với ứng viên là người khuyết tật)17-Applicant's Full Name-Disability
Other document
18Bằng chứng về hoàn cảnh khó khăn (đối với ứng viên đến từ những vùng nông thôn khó khăn theo quy định), nếu thông tin này chưa được thể hiện trong những tài liệu đã nộp khác18-Applicant's Full Name-Disadvantaged
Other document

*Xin lưu ý rằng Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn dù thuộc nhóm nào, cũng không bắt buộc phải nộp chứng chỉ tiếng Anh tại giai đoạn này. Tuy nhiên, ứng viên sẽ phải tham gia kỳ thi IELTS do DFAT tài trợ nếu vượt qua vòng sơ tuyển.

Thư giới thiệu

Đồng nghiệp hoặc giáo sư có thể yêu cầu bảo mật thông tin cho thư giới thiệu học thuật. Trong trường hợp này, ứng viên cần yêu cầu người viết thư:

  1. Quét và gửi bản mềm của thư giới thiệu dưới dạng tệp đính kèm tới địa chỉ email của chúng tôi, bao gồm họ tên và mã định danh OASIS của bạn (AASXXXXXX).
  2. Gửi cho bạn thư giới thiệu bản gốc trong một phong bì dán kín, có chữ ký. Ứng viên không mở phong bì, và nộp thư còn dán kín tại buổi phỏng vấn.

Ứng viên Thạc sỹ nghiên cứu phải:

 Đáp ứng các tiêu chí của nhóm ứng viên tương ứng

 Gửi đề xuất nghiên cứu tóm tắt liên quan đến hồ sơ xin học bổng, bao gồm phương pháp, thời gian và đánh giá tài liệu ngắn gọn (không có mẫu)

Có ít nhất hai thư giới thiệu học thuật (xem mẫu thư giới thiệu học thuật).

Cung cấp một danh mục các bài báo/nghiên cứu có liên quan.

Cung cấp tên của người hướng dẫn dự kiến trong mục 8 của Hồ sơ Học bổng trực tuyến và đưa ra bằng chứng về việc liên hệ người hướng dẫn.

Cung cấp bằng chứng về các nghiên cứu trước đây và tóm tắt kết quả (ví dụ: bản sao của email và thư từ có liên quan phải được tải lên cùng với hồ sơ xin học bổng).