Gửi tin nhắn cho chúng tôi

  Văn phòng học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam

  Địa chỉ

  Tầng 9, Tòa A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

  Điện thoại: 84 24 3939 3991/2

  Email: intro@australiaawardsvietnam.org

  Website: www.australiaawardsvietnam.org

   Australia Awards Office Vietnam

   Location

   Room 502, building A, 14-16 Ham Long Street , Hoan Kiem District, Ha Noi

   T: 84 24 3939 3991/2

   E: intro@australiaawardsvietnam.org

   W: www.australiaawardsvietnam.org