Những mốc thời gian quan trọng của Học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2024

Ngày 1/2/2023Bắt đầu nhận hồ sơ xin học bổng
Ngày 1/5/2023Hết hạn nộp hồ sơ xin học bổng
Giữa tháng 6/2023Thông báo kết quả vòng tuyển chọn đầu tiên cho các ứng viên
Cuối tháng 6/2023Kỳ thi IELTS dành cho các ứng viên đã vượt qua vòng sơ tuyển nhưng chưa có điểm tiếng Anh
Giữa tháng 7/2023Phỏng vấn các ứng viên đã vượt qua vòng sơ tuyển và đáp ứng yêu cầu về điểm IELTS (sau kỳ thi IELTS)
Giữa tháng 8/2023 Thông báo kết quả vòng tuyển chọn cuối cho các ứng viên