Nhóm ứng viênĐiểm TB Đại họcYêu cầu Tiếng Anh
Cơ quan trung ương

Cơ quan cấp tỉnh, huyện, bao gồm các tổ chức đoàn thể

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
6.5Điểm IELTS 5.0 (không có điểm thành phần dưới 4.5)

Điểm TOEFL iBT 35 (Tối thiểu điểm Đọc và Nghe 3, điểm Viết và Nói 12)

Điểm PTE Academic 29 (không có điểm thành phần dưới 23)

Không yêu cầu IELTS khi nộp hồ sơ.
Các trường đại học trực thuộc tỉnh

Các viện nghiên cứu

7.0Điểm IELTS 5.5 (không có điểm thành phần dưới 5.0)

Điểm TOEFL iBT 46 (Tối thiểu điểm Đọc và Nghe 4, điểm Viết và Nói 14)

Điểm PTE Academic 36 (không có điểm thành phần dưới 29)

Không yêu cầu IELTS khi nộp hồ sơ.
Các trường đại học ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ7.0Điểm IELTS 6.0 (không có điểm thành phần dưới 5.5)

Điểm TOEFL iBT 60 (Tối thiểu điểm Đọc 8, Nghe 7, Nói 16 và Viết 18)

Điểm PTE Academic 46 (không có điểm thành phần dưới 36)

Không yêu cầu IELTS khi nộp hồ sơ.
Các tổ chức phi chính phủ Việt Nam

Doanh nghiệp Việt Nam
7.0Điểm IELTS 5.5 (không có điểm thành phần dưới 5.0)

Điểm TOEFL iBT 46 (Tối thiểu điểm Đọc và Nghe 4, điểm Viết và Nói 14)

Điểm PTE Academic 36 (không có điểm thành phần dưới 29)

Nộp điểm IELTS khi nộp hồ sơ
Các tổ chức phi chính phủ quốc tế, cơ quan Liên hợp quốc, đại sứ quán7.0Điểm IELTS 6.5 (không có điểm thành phần dưới 6.0)

Điểm TOEFL iBT 84 (không có điểm thành phần dưới 21)

Điểm PTE Academic 58 (không có điểm thành phần dưới 50)

Nộp điểm IELTS khi nộp hồ sơ

* Chứng chỉ IELTS (hoặc TOEFL iBT, chứng chỉ PTE Academic) hợp lệ là chứng chỉ có ngày thi từ 01/01/2022 trở đi.

Ứng viên xin học bổng Thạc sỹ nghiên cứu phải là:

1. Giảng viên bậc đại học làm việc tại trường đại học, học viện, trường cao đẳng hoặc
2. Cán bộ nghiên cứu làm việc tại trường đại học, trường cao đẳng, viện nghiên cứu hoặc trung tâm nghiên cứu.

Hồ sơ xin học bổng Thạc sỹ nghiên cứu của các ứng viên không thuộc hai nhóm trên sẽ được coi là không hợp lệ.

Ứng viên có hoàn cản khó khăn

Người ở các vùng nông thôn khó khăn theo quy định (xem chi tiết tại Hỗ trợ bình đẳng cho ứng viên), Học bổng áp dụng các điều khoản đặc biệt sau đây cho các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam thuộc các nhóm ứng viên đã nêu trên:

Điểm TB Đại họcYêu cầu tiếng AnhKinh nghiệm làm việc
6.0 Điểm IELTS 5.0 (không có điểm thành phần dưới 4.5)

Điểm TOEFL iBT 35 (Tối thiểu điểm Đọc và Nghe 3, điểm Viết và Nói 12)

Điểm PTE Academic 29 (không có điểm thành phần dưới 23)

Không yêu cầu IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ
12 tháng kinh nghiệm làm việc