8. Yêu cầu tiếng Anh của vòng tuyển chọn niên khóa 2024 là gì?

Category: Applicants FAQ (VN)

Yêu cầu về tiếng Anh thay đổi tùy thuộc vào nhóm ứng viên. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem phần Tiêu chí hợp lệ trên trang web.

endif; ?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *