24. Khoá học của tôi sẽ kéo dài bao lâu?

Category: Applicants FAQ (VN)

Học bổng được cấp trong khoảng thời gian tối thiểu cần thiết để hoàn thành chương trình học tập toàn thời gian bậc thạc sỹ tại Australia, theo quy định của cơ sở giáo dục tại Australia, bao gồm đào tạo tiền du học.

endif; ?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *