2. “Formal degree” là gì?

Category: Applicants FAQ (VN)

Chỉ những ứng viên có bằng đại học chính quy mới đủ điều kiện nhận Học bổng Chính phủ Australia. Bằng liên thông được coi là bằng chính quy nếu ứng viên đã tốt nghiệp khóa học 3 năm ở bậc cao đẳng. Bằng tại chứcbằng chuyên tu không được coi là bằng chính quy và sẽ không được chấp nhận là bằng cấp hợp lệ để xin Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards). 

endif; ?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *