17. Hồ sơ xin học bổng được đánh giá như thế nào? Hồ sơ xin Học bổng Chính phủ Australia được xét duyệt như thế nào?

Category: Applicants FAQ (VN)

Hồ sơ xin học bổng sẽ được xem xét về tính hợp lệ/đủ điều kiện sau khi được gửi đến chương trình. Các hồ sơ hợp lệ sau đó sẽ được sơ tuyển trước khi tiến hành phỏng vấn ứng viên thông qua Hội đồng Tuyển chọn (JSC), với thành viên là đại diện Đại sứ quán Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (Bộ GD&ĐT). Phỏng vấn sẽ được thực hiện bằng Tiếng Anh. Sau các cuộc phỏng vấn, JSC sẽ quyết định danh sách tạm thời những người nhận học bổng.

Ứng viên được đánh giá trên phẩm chất cá nhân, minh bạch và cơ hội tiếp cận công bằng dựa trên các yếu tố sau:

  • Năng lực học tập
  • Tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và thúc đẩy các mối quan hệ giữa Việt Nam – Australia
  • Năng lực chuyên môn, tố chất lãnh đạo và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến ngành học.
endif; ?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *