10. Ứng viên đã tốt nghiệp đại học ở một nước nói tiếng Anh hoặc ở trường mà ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh thì có cần nộp chứng chỉ IELTS không?

Category: Applicants FAQ (VN)

, chứng chỉ IELTS là yêu cầu bắt buộc. Tất cả các ứng viên, dù ở giai đoạn nộp hồ sơ hay đã vượt qua vòng sơ tuyển và kỳ thi IELTS do DFAT tài trợ đều phải có điểm IELTS/TOEFL iBT/PTE Academic hợp lệ, đáp ứng được yêu cầu tối thiểu về điểm IELTS của nhóm ứng viên tương ứng (xem phần Tiêu chí hợp lệ).

Xin lưu ý rằng, ứng viên cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và ứng viên có hoàn cảnh khó khăn trong tất cả các nhóm ứng viên không cần nộp chứng chỉ IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ. Tuy nhiên tại kỳ thi sơ tuyển tiếng Anh do DFAT tài trợ, các ứng viên này phải đạt điểm tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.0 (không có điểm thành phần dưới 4.5).

endif; ?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *