1. Học bổng Chính phủ Australia là gì?

Category: Applicants FAQ (VN)

Chương trình Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín do Chính phủ Australia tài trợ thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT). Chương trình này bao gồm Học bổng Chính phủ Australia và Khóa học Ngắn hạn Học bổng Chính phủ Australia.

 

Trên phạm vi toàn cầu, Chương trình hỗ trợ các nhà lãnh đạo tương lai thực hiện học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Australia. Học bổng Chính phủ Australia phát triển tiềm năng lãnh đạo và thúc đẩy thay đổi lâu dài bằng việc tạo ra một mạng lưới toàn cầu các cá nhân tài giỏi được tiếp thụ các trải nghiệm giáo dục chất lượng cao tại Australia và nước ngoài. Người nhận học bổng trở về nước với tư duy, kiến thức mới và khả năng tạo nên những thay đổi quan trọng cho nước nhà với tư cách là những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của mình.

 

Học bổng Chính phủ Australia là một cấu thành quan trọng của chương trình hỗ trợ song phương của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam và được trao hàng năm nhằm giúp đáp ứng các nhu cầu về phát triển và nguồn nhân lực ưu tiên của Việt Nam. Chương trình cũng nhằm mục đích xây dựng và duy trì mối liên kết giữa Australia và Việt Nam.

 

Các khóa học ngắn hạn được cung cấp trong các hoạt động phát triển nguồn nhân lực phi học bổng do Aus4Skills quản lý. Tham khảo trang web của Aus4Skills để biết thêm thông tin.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem thông tin Chương trình Học bổng Chính phủ Australia

endif; ?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *