Australian Alumni Grants Fund

11. Tôi sẽ đưa con sang Australia. Tôi cần có những chuẩn bị như thế nào?

Vui lòng xem tại đây để biết thông tin về việc đưa gia đình và con cái đi cùng sang Australia. Bạn nên thực hiện sắp xếp càng sớm càng tốt. Cán bộ phụ trách sinh viên của trường sẽ …

Read more