Tăng cường sáng kiến của phụ nữ yếu thế trong khởi nghiệp kinh doanh nông nghiệp

Ba cựu sinh Australia đã hỗ trơ gần 100 phụ nữ khuyết tật và phụ nữ người dân tộc thiểu số ở vùng ngoại ô Hà Nội và tỉnh Hòa Bình thông qua việc trang bị cho họ những kỹ năng quản lý doanh nghiệp, thu hút nhà đầu tư, tiếp cận thị trường, nâng cao chất lượng và bao bì sản phẩm.

endif; ?>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *